ADS Longlife kódex

  • A tevékenységünk alapja, hogy az emberi, a környezeti értékek minél tartósabb létezését segítse.
  • A munkánk során az értékek megőrzése és az innovatív, új lehetőségek kutatása, bemutatása a kettős célunk.
  • Fontos számunkra, hogy a mindennapokban a tudatos életmód lehetőségeit megismertessük, közel vigyük a magyar társadalom minden tagjához. Nem csak közvetítjük, kutatjuk is azokat a lehetőségeket, mely az éltünk jobbítását szolgálják. Partnereinket folyamatosan figyelemmel kísérjük és közösen építjük aktuális üzeneteinket.
  • Nagy jelentősége van számunkra, hogy tevékenységeink gyakorlása során az üzletági, etikai, erkölcsi normáknak megfelelően járunk el.
  • Partnereinktől (így magunktól és munkatársainktól is) elvárjuk, hogy kerüljék azon megnyilvánulásokat amelyek együttműködésünkkel összefüggő elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek.
  • A vallási, politikai tevékenységet nem képviselünk. Tisztán az életmód jelentőségére koncentrálunk.
  • Tudatosan transzparenciánk, hogy minden pénzmozgásunk banki tranzakciókon keresztül történik. Ez a preventív szabálykövető magatartásunk fontos része.
  • Partnereinkkel kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat foganatosítunk.
  • Csak olyan kötelezettségeket vállalunk, melyek megvalósításához, teljesítéséhez rendelkezünk a megfelelő, magas szakmai minőséget követelő eszközökkel.


Az “ADS Longlife Kódex” célja, hogy a gondolkodásunk és tevékenységünk mozgatóit, céljait minél szélesebb körben megismerhessék.